พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

อริยะโลกที่ 6 – พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปัญญา สาโร) พระเถระผู้ปฏิบัติดี ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาพระสงฆ์

ปัจจุบัน สิริอายุ 57 ปี พรรษา 36 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

มีนามเดิม นิพนธ์ ฮวดเกิด เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.2505 ที่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อายุ 21 ปี เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค.2526 ที่วัดโรงม้า ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีพระครูพิชัยธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดดอกไม้ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แป้น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการสงวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ในคราแรก ตั้งใจเพียงว่าจะบวชเพียงแค่ไม่กี่วัน ก็จะลาสิกขา แต่พอนานเข้า ท่านเริ่มมีความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น กลับกลายมาเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด พ.ศ.2546 ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาปริญญาโท (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์

อีกทั้งเข้ารับการอบรมหลักสูตร การศึกษาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ที่วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานทั่วไป สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, เข้าโรงเรียนพระสังฆาธิการระดับอำเภอ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีความสามารถพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ การก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน แสดงพระธรรมเทศนา และเป็นวิทยากร ฯลฯ ผลงานการศึกษา พ.ศ.2528 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2530 เป็นกรรมการสนามสอบแผนกธรรมพ.ศ.2547 เป็นผู้แทนแม่กองสนามหลวง

พ.ศ.2550 เป็นกรรมการสอบบาลีสนามหลวง จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2552 เป็นอาจารย์ประจำหน่วยวิทยบริการ จ.อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2529 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพิชัย พ.ศ.2538 รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เขตตำบลท่ามะเฟือง พ.ศ.2541 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอพิชัย

พ.ศ.2546 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ พ.ศ.2547 เป็นเจ้าคณะอำเภอพิชัย พ.ศ.2555 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *