“ยกเลิกเคอร์ฟิว” ย้ำอีกที เริ่มวันนี้ หลัง 5 ทุ่ม ไปไหนก็ได้ ดูประกาศชัดๆ

จากกรณีที่คืนนี้ (14 มิ.ย.) จะเป็นคืนแรก ที่มีการ ยกเลิการใช้เคอร์ฟิว โดยเริ่มประกาศเคอร์ฟิว วันแรก ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. เป็นต้นมา ที่ประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน ตามเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 22.00-04.00น. จากนั้นก็ปรับลด ประกาศเคอร์ฟิว มาเป็น 23.00-04.00 และลดประกาศลง 23.00-03.00น. ตามการคลายล็อกเฟส 1 2 และ 3 ตามลำดับ

ซึ่ง การยกเลิกมาตรการใช้เคอร์ฟิวนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ของประเทศไทยนั้น ดีขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งจำนวนผู้ป่วยภายในประเทศลดลง เป็น 0 กว่า 20 วันแล้ว จะมีก็เพียงตัวเลขผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ซึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเท่านั้น

ซึ่ง การยกเลิกเคอร์ฟิว ในการ คลายล็อก เฟส 4 นั้น ได้ถูกระบุชัด ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในข้อแรก ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 10) ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563 นั้น

โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร เฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป


แหล่งที่มา : ข่าวสด

About เจมส์ แอดมินเว็บ

View all posts by เจมส์ แอดมินเว็บ →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *