เร่งเช็คสิทธิ์! เยียวยาเกษตร เกือบ 6 ล้าน ยังโอนไม่ได้ กว่า 2.56 แสนราย

วันนี้ (28 พ.ค.) รายงานข่าวจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ขณะนี้พบปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา 3 เดือน คือ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ จํานวน 256,802 ราย เนื่องจากไม่พบ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และเกษตรกรไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ https://www.เยียวยาเกษตรกร.com

ธ.ก.ส. จึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. และหากเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจะทําให้การโอนเงินเข้าบัญชีรวดเร็วมากขึ้น เพื่อจะสามารถรับเงินโอนได้ภายในเดือนพ.ค. 2563 รวมทั้งขอให้เกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ด้วย

มีการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ หน่วยงานในพื้นที่ดําเนินการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาจากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 27 พ.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 19,961 ราย จํานวน 20,177 เรื่อง จําแนก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 18,242 เรื่อง กรมปศุสัตว์ 1,308 เรื่อง กรมประมง 377 เรื่อง การยางแห่งประเทศไทย 209 เรื่อง

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ น้ําตาลทราย 32 เรื่อง กรมหม่อนไหม 6 เรื่อง และ กรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 3 เรื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 774 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของ หน่วยงานรับผิดชอบ 18,062 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,341 เรื่อง

สำหรับการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15 – 27 พ.ค. 2563 รวม 10 วัน จำนวน 5,720,774 ราย จำนวนเงิน 28,603.87 ล้านบาท โดยในวันที่ 27 พ.ค. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 498,925 ราย จำนวนเงิน 2,494.625 ล้านบาท

การตรวจสอบสิทธิ์และการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร วันที่ 1 – 15 พ.ค. 2563 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

แหล่งที่มา : ข่าวสด

About เจมส์ แอดมินเว็บ

View all posts by เจมส์ แอดมินเว็บ →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *