Web Content ตำแหน่งมีหน้าที่อะไร

น่าจะประมาณ 3 ปีเห็นจะได้ที่ตำแหน่ง Web Content เริ่มเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ อย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่าหลายๆ บริษัทในตอนนี้ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ต่างมีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งนี้ด้วยการทั้งสิ้น

บทความโดย : กิตติ ภูวนิธิธนา

ความต้องการพนักงานในตำแหน่ง Web Content จะคล้ายๆ กับความต้องการพนักงานในตำแหน่ง IT เมื่อหลายปีก่อนที่คอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทในการทำงานมากขึ้น การมีความต้องการพนักงานในตำแหน่ง Web Content ของบริษัทต่างๆ นั้นเป็นผลมาจากที่ปัจจุบันโลกออนไลน์มีการพัฒนาไปไกลมาก มีบทบาทต่อสิ่งต่างๆ อย่างมีนัยยัสำคัญ ไม่ใช่เพียงแต่ความบันเทิงหรือสังคมออนไลน์เท่านั้น แต่ยังมีผลอย่างมากต่อการค้าขายหรือทำธุรกิจ

เมื่อโลกออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์มีความสำคัญต่อธุรกิจการค้า บริษัทต่างๆ จึงหันมาให้ความสำคัญและเสริมสร้างกลยุทธ์ทางด้านนี้อย่างจริงจัง ซึ่งแน่นอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งพนักงานไอที โปรแกรมเมอร์ เว็บดีไซน์ กราฟิคดีไซน์ ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านั้นมีกันมานานแล้ว

ตำแหน่ง Web Content มีขึ้นเพื่ออะไร มีบทบาทอย่างไร

แล้วตำแหน่ง Web Content มีขึ้นเพื่ออะไร มีบทบาทอย่างไร สาเหตุที่ต้องมีพนักงานมาทำหน้าที่ Web Content ก็เพื่อผลิตเนื้อหาต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทเผยแพร่ผ่านสื่ออนไลน์ต่างๆ ปัจจุบันนี้การมีเพียงเว็บไซต์ไม่สามารถที่จะแข่งขันหรือค้าขายในโลกออนไลน์ได้อีกต่อไป จำเป็นที่จะต้องทำให้เว็บไซต์ของตัวเองมีศักยภาพเกี่ยวกับการเสิร์ชหรือการค้นหาผ่าน Search Engine อย่าง Google ด้วย

ต้องทำให้เว็บไซต์หรือข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทปรากฏขึ้นในหน้าแรกของ Google ให้ได้ ในหน้าแรกอาจไม่พอ ยิ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ด้วยจะดีมาก ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เว็บไซต์หรือข้อมูลของบริษัทถูกแสดงผลใน Google ในลำดับต้นๆ เวลาที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค้นหาข้อมูลแทนที่จะเป็นข้อมูลของคู่แข่ง จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการทำ SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งหนึ่งในกระบวนการหรือกลยุทธ์ของการทำ SEO ที่สำคัญก็คือ การมีคอนเทนต์ที่ดี ดังที่มีการเปรียบเปรยกันในวงการการทำ SEO ว่า Content is King

นั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทต่างๆ มีความต้องการพนักงานในตำแหน่ง Web Content กันอย่างถ้วนหน้า เรียกว่าเป็นตำแหน่งฮอตฮิตในตอนนี้ก็ว่าได้ เวลาที่ค้นหาตำแหน่งงานว่าง Web Content เป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก บางแห่งอาจต้องการเพียง 1 ตำแหน่ง บางแห่งต้องการ 2-3 ตำแหน่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างและขอบเขตงานของบริษัท

Web Content ทำหน้าที่อะไร

ในความหมายของ Content แล้วครอบคลุมหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น บทความ วิดีโอ ภาพถ่าย รายการทีวี ฯลฯ โดยรวมแล้วก็คือการสรรค์หาเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอกลุ่มเป้าหมาย แต่ในตำแหน่ง Web Content ที่มีการประกาศรับสมัครงานกันนั้นส่วนใหญ่มีความต้องการผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผลิตบทความหรือ Content Writer เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เช่น เขียนบทความรีวิวสินค้าและบริการของบริษัท เป็นต้น

ภายใต้ความต้องการบุคลากรเพื่อไปทำหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ให้กับบริษัทนอกจาก Web Content ยังมีแยกย่อยตามความต้องการหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันไป หรือขอบเขตงานอาจจะคล้ายๆ กัน แต่เรียกชื่อตำแหน่งต่างกันไปบ้าง เช่น ตำแหน่ง…

  • Content Writer ค่อนข้างชัดเจนว่าทำหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาบทความ ทำหน้าที่เขียนบทความ ส่วนจะเขียนอะไรก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท
  • Content Editor อาจหมายถึงผู้ทำหน้าที่เขียนบทความแค่นั้น หรืออาจต้องมีความสามารถมากขึ้นโดยสามารถควบคุมทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ วางแผนการผลิตเนื้อหาได้ และอาจจะต้องมีความสามารถมากกว่าแค่การเขียน แต่อาจจะต้องผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบวีดีโอได้ด้วย
  • Content Specialist ทางบริษัทอาจเน้นไปถึงความสามารถในเรื่องของการทำ SEO ด้วย อย่างน้อยอาจจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ SEO และสามารถเขียนบทความที่มีความน่าสนใจ มีคุณภาพ พร้อมทั้งเอื้อหรือสนับสนุนการทำ SEO ด้วย
  •  Content Marketing Strategy ค่อนข้างเป็นการผลิตคอนเทนต์ที่ต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคในระดับที่ดี สามารถวางแผนการผลิตสื่อและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ ตลอดจนอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing ด้วย

เมื่อยังเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเขียนการถ่ายทอดเนื้อหาคุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่นี้จึงยังคงเน้นไปทางผู้ที่จบวารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือนิเทศน์ศาสตร์ หรือาจจะจบสายตรงในสิ่งที่จะต้องเขียน เช่น ด้านไอที ด้านรถยนต์ ด้านแฟชั่น ฯลฯ แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะความสามารถทางด้านการเขียนมีอยู่ในตัวของทุกคน หากไม่ได้จบในสายที่เกี่ยวข้อง แต่มีความสามารถ ความรักและความชอบที่จะทำก็อาจจะนำเสนอตัวเองเพื่อเข้าสู่งานในตำแหน่งนี้ได้เช่นกัน

การเติบโตในอาชีพ

เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสและรับรู้มาก เกี่ยวกับโอกาสในการหางานในตำแหน่ง Web Content ตอนนี้ถือว่ามีค่อนข้างมาก แต่โอกาสในอาชีพโดยส่วนตัวผมเองคิดว่าค่อนข้างน้อย พอจะสรุปให้เห็นภาพได้ 2 ข้อต่อไปนี้

  • เงินเดือนไม่สูง หากเป็นบริษัทเล็กๆ ถึงบริษัทขนาดกลางเงินเดือนในตำแหน่งเว็บคอนเทนต์จะอยู่ที่ประมาณ 12,000-20,000 บาทเท่านั้น ผมเข้าใจว่าบริษัทอาจเห็นว่าการเขียนบทความเป็นงานที่ไม่ได้ยากมากนัก ไม่ได้ใช้ทักษะทางวิชาชีพมากนัก อีกทั้งบทความที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ในปัจจุบันมักจะไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องของคุณภาพ แต่เน้นกันที่ความเร็ว ข้อมูลต่างๆ สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต หากคาดหวังเงินเดือนที่สูงกว่านี้กับตำแหน่งงานลักษณะนี้ คงต้องมองหาไปที่ตำแหน่ง Content Specialist หรือ Content Marketing Strategy และนั่นหมายถึงความสามารถของผู้สมัครจะต้องเพียงพอกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ กับตำแหน่งผู้ผลิตคอนเทนต์ที่มีความสามารถอาจจะได้รับเงินเดือนระดับ 25,000-40,000 บาทได้เช่นกัน แต่อาจจะหายากสักหน่อย และผลตอบแทนที่สูงย่อมมากับความคาดหวังที่สูงด้วยเช่นกัน
  • ความก้าวหน้าในอาชีพ เว็บคอนเทนต์ค่อนข้างจะเป็นตำแหน่งที่ไม่เชื่อมโยงในสายการทำงานอื่นๆ เป็นส่วนงานแยกต่างหาก หากมีการจัดอยู่ในส่วนงานใดก็น่าจะต้องเป็นแผนกไอที แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ทำตำแหน่งเว็บคอนเทนต์จะมีทักษะและก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกไอทีได้ การทำงานเพื่อหาประสบการณ์สัก 1-2 ปี อาจจะเหมาะสมกับงานทางด้านนี้ แต่ในระยะยาวแล้วไม่ใช่ตำแหน่งงานที่น่าสนใจสักเท่าไร เว้นเสียแต่จะมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มองเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของการผลิตคอนเทนต์อย่างแท้จริง

About น้องแยม แอดมินเวบ

View all posts by น้องแยม แอดมินเวบ →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *