ขนส่งบังคับในรถต้องใช้วัสดุทนไฟ ป้องกันไฟครอกตายหมู่

 

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมาการขนส่งทางบก กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้รถบัสโดยสาร ย่างสดผู้โดยสาร 20 ศพดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นสันนิฐานว่า อาจเกิดจากผู้โดยสารสูบบุหรี่แล้วขี้บุหรี่ไปติดกระเป๋าสัมภาระบนรถ

ขณะเกิดเหตุเวลาตี 2 ผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับ พอทราบว่าไฟไหม้ก็เกิดความโกลาหล แย่งกันออกทางหน้าต่างและประตู ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถพัดลมมีทางออกที่หน้าต่างทุกบาน แต่เกิดการยื้อแย่งกันจนออกจากตัวรถไม่ได้ จึงทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

สำหรับปัญหาการเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วในตัวรถ จนผู้โดยสารไม่สามารถหนี้ออกมานอกรถได้ทันนั้น เป็นปัญหาที่กรมตะหนักและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559 กรมได้ใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ออกประกาศ กำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. 2559

เพื่อโดยมีกำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในบริเวณต่างๆ ของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานที่เป็นวัสดุทนไฟและลามไฟช้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ตามมาตรฐานสากล

เบื้องต้นเตรียมบังคับให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีที่นั่งผู้โดยสารมากกว่า 8 ที่นั่ง ไม่รวมผู้ขับรถ โดยมีน้ำหนักรวมสูงสุดของรถไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถโดยสารส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง หรือเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบหรือการตกแต่งรถ

จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ภายในตัวรถที่เป็นวัสดุทนไฟและลามไฟช้าตามมาตรฐานของกฎหมายกำหนด เช่น พื้นรถ เบาะที่นั่ง ผ้าม่าน ที่ปูพื้น ที่ปุผนัง ผนัง เป็นต้น โดยจะให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานทนไฟของวัสดุแต่ละชิ้นให้ครบถ้วน ทั้งนี้หากรถคันใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสภาพ กรมจะไม่รับจดทะเบียน