ครม.เคาะชดเชยแรงงาน ได้รับผลกระทบจากโควิด ว่างงานได้ร้อยละ 50

วันที่ 22 ธ.ค.63 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.จ่ายชดเชยกรณีว่างงานร้อยละ 50 ให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2.การลดจ่ายเงินค่าสมทบสำหรับลูกจ้างและนายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมกราคม–มีนาคม 64

และ 3.การจ่ายเงินเด็กแรกเกิดจาก 600 บาท เป็น 800 บาท และค่าคลอดบุตร จาก 13,000 บาท เป็น 15,000 บาท

แหล่งที่มา : ข่าวสด

About เจมส์ แอดมินเว็บ

View all posts by เจมส์ แอดมินเว็บ →