จัดสวนสวย ด้วย “ชายผ้าสีดา” ความอลังการที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

จัดสวนสวย ด้วย “ชายผ้าสีดา” ความอลังการที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

การจัดสวนแบบสวนป่า การห้อยสวยๆของพรรณไม้ หลายคนก็คงชอบพรรณไม้สวยงามสีเขียวของ ชายผ้าสีดา ความอลังการที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ที่นิยมปลูกกันมากตามบ้านเรือน เป็นเฟิร์นอิงอาศัยต้นไม้ มีลำต้นและใบที่แปลกตา สวยงาม ใบมี 2 แบบ แบบแรกใบมีลักษณะคล้ายกาบห่อหุ้มรากเอาไว้ ใบแบบที่สองมีลักษณะที่แผ่สยายลงมาเป็นริ้ว คล้ายกับเขากวาง ทั่วทั้งต้นมีสีเขียวอมเหลือง

ประโยชน์ของชายผ้าสีดา

นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน เพราะชายผ้าสีดามีรูปร่างที่แปลก สวยงาม ทั้งยังเป็นพรรณไม้ที่หายากจึงมีราคาแพง นิยมปลูกโดยการเอามาผูกรัดติดกับต้นไม้ไว้ ทำให้บรรยากาศในสวนดูร่มรื่นคล้ายกับอยู่ในป่า
ต้นอ่อนของชายผ้าสีดานำมาประกอบอาหารทานได้

 

การปลูกชายผ้าสีดา

ชายผ้าสีดาไม่ชอบเครื่องปลูกมากและปลูกยากไปสักหน่อย ให้นำชายผ้าสีดามาวางแปะลงที่ต้นไม้หรือตอไม้เอา การรดน้ำก็ให้ทำอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่ารดน้ำเข้าไปในกาบหุ้ม เพราะจะทำให้ชายผ้าสีดาเน่าได้ เมื่อชายผ้าสีดาตั้งตัวได้ก็ให้ใส่ปุ๋ยออสโมโคทในกาบปีละครั้งหรือใช้ปุ๋ยน้ำจางๆพ่นแค่เดือนละ 1 – 2 ครั้งพอ ชอบแสงแดดปานกลางถึงมากและชอบอากาศที่ถ่ายเทสะดวก