อดีต กสม. โต้ อ.นิด้า แนะเด็ก แก้ผ้าไปเรียน น่าละอาย นำเรื่องเพศ ลดทอนความเป็นคน

วันที่ 1 ธ.ค. อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แสดงความคิดเห็น กรณี ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) แนะนำให้กลุ่มนักเรียนที่นัดแต่งชุดไปรเวท ให้แก้ผ้าไปโรงเรียน ความว่า อ้างความเป็นครูอาจารย์ ใช้เพศเป็นเครื่องมือในการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อันที่จริงการนัดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนวันนี้ ถือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออก ในการต่อต้านกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งมิได้เป็นการก่ออาชญากรรม หรือส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสาธารณะ

การใช้คำพูดส่อเสียด เช่น “แก้ผ้ามาเรียน ..” ถือเป็นการนำเพศมาเป็นเครื่องมือในการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อผู้หญิงและเด็กหญิง อันเป็นการใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังโดยใช้เพศเป็นเครื่องมือ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอันเกี่ยวกับเพศสภาพได้

การแสดงความคิดเห็นของบุคคลถือเสรีภาพ แต่การแสดงความคิดเห็นที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น โดยเฉพาะการใช้เพศเป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีหรือเพื่อสร้างความเกลียดชัง ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นการกระทำที่น่าละอายอย่างยิ่ง

อ่าน

แหล่งที่มา : ข่าวสด

About เจมส์ แอดมินเว็บ

View all posts by เจมส์ แอดมินเว็บ →