โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิด ‘งานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ประจำปี 2561’ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. พร้อมกันนี้มี ผู้แทนหน่วยงานราชการในพระองค์ฯ, ผู้แทนหน่วยงานราชการและภาครัฐที่ให้กับสนับสนุนการจัดงานฯ, คณะกรรมการจัดงานฯ, ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ และบุตร รอรับ

 

ในการนี้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข มอบทุนการศึกษาพระราชทาน, สลากออมสิน จากนั้น กดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “งานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ประจำปี 2561” โดยภายในป้ายมีข้อความว่า “พระราชทานความสุข วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เด็กไทยหัวใจพอเพียง ก้าวสู่ทุกยุคสมัย อย่างมั่นคง เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561” พร้อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่มีภาพครอบครัว พ่อแม่ลูก และรูปหัวใจ

 

พร้อมกันนี้ได้รับมอบของทูลเกล้าถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากนั้นตัดเค้ก ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนจิตรลดาแจกจ่ายให้กับเด็กที่มาร่วมงาน ก่อนจะจับสลากมอบของรางวัลพระราชทานให้กับเด็กๆ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันเด็กในเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีบุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไป มารอเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ 6 โมงเช้า ด้วยชุดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ดังพรปีใหม่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เด็กและเยาวชน มีกำลังกาย มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีสติรู้เท่าทัน และได้เห็นความ

 

สำคัญของการมีจิตอาสา ในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และยึดมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์งานศิลปาชีพ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9