35 ไอเดีย “บ้านสไตล์รัสติค” คืนชีวิตสู่ห้วงแห่งความสงบ ตามวิถีธรรมชาติอันแท้จริง

บ้านสไตล์รัสติค เป็นบ้านที่เกิดจากแนวคิดของการเผยให้เห็นเนื้อแท้ของธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างบ้านหรือของตกแต่ง รวมถึงปล่อยให้วัสดุเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นไม้ คอนกรีต หรือเหล็ก เมื่อผ่านไปก็ย่อมเกิดร่องรอยความเก่า ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของบ้านสไตล์รัสติคนั่นเอง

 

35 ไอเดีย บ้านสไตล์รัสติค มาให้เพื่อนๆ ชาวเว็บได้ชมกัน เราจะพาเพื่อนๆ หลีกหนีบ้านรูปทรงทันสมัยและชีวิตแบบในเมือง ไปพบกับความสงบตามวิถีธรรมชาติอันแท้จริงผ่านไอเดียการออกแบบบ้านสไตล์รัสติคเหล่านี้ เราไปชมกันเลยครับ

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

Advertisement

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

ที่มา: casaeconstrucao