P-Move ร่อนแถลงการณ์ พร้อมออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เคียงข้าง ปลดแอก

วันที่ 17 ก.ย. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวของ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและกลุ่มประชาชนปลดแอก

จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในเรื่อง การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมานั้น ไม่ก่อให้เกิดเสถียรภาพ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศชาติบ้านเมือง และสร้างความเดือดร้อนไปยังประชาชนในทุกๆภาคส่วน จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้อง สิทธิ เสรีภาพและตั้งคำถามต่อการมีอยู่ของรัฐบาลชุดนี้ และการรณรงค์เคลื่อนไหวนั้นก็ได้ส่งผลสะเทือนไปยังที่ต่างๆ ทำให้เกิดการออกมาชุมนุมเรียกร้อง ทั่วประเทศ

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) เป็นขบวนการภาคประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมร่วมกับพี่น้องชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากข้อกฎหมาย และนโยบายของรัฐ ซึ่งมีเครือข่ายรวมทั้งสิ้น 7 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน, เครือข่ายสลัม 4 ภาค

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ, สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด และเครือข่ายฮักน้ำของ ซึ่งพวกเราขอคาราวะในความกล้าหาญของ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่ออกมาต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมในสังคม
ดังนั้น พวกเรา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอก ดังนี้

1.​ หยุดคุกคามประชาชน
2.​ ให้รัฐบาลยุบสภา
3.​ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

หากรัฐบาลชุดนี้ ไม่รับฟังเสียงของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องซึ่งเป็นมติมาจากประชาชนทั้งประเทศ พวกเรา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ในนามของการต่อสู้ภาคประชาชน พร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้ร่วมกับกลุ่มประชาชนปลดแอก

เผด็จการจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ
17 กันยายน 2563
ณ อนุสรสถาน 14 ตุลา

แหล่งที่มา : ข่าวสด

About เจมส์ แอดมินเว็บ

View all posts by เจมส์ แอดมินเว็บ →